sabato 10 marzo 2012

BURKINA FASO 2011


OUAGADOUGOU
















BANI












GOROM GOROM

































DORI





















TIEBELE

















ZINIARE







BOBO DIOULASSO























DOMES DU FABEDOUGOU







KARFIGUELA
















LAGO DI TANGRELA








TOUMUSSOURI








PICS DE SINDOU



















PAYS LOBI



 







OBIRE'





























BOROMO























PARC NATIONAL DES DEUX BALES